Regelementen marathoncompetitie.

 

Alle wedstrijden van de marathoncompetitie worden verreden volgens de onderstaande strafpuntregels.

Voor alle wedstrijden gelden dus dezelfde regels. We rijden voor zover mogelijk volgens de regels van de KNHS: 

De organisatie van een marathonwedstrijd vraagt de inzet van veel vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn mensen die hun vrije dag(en) inleveren om jullie, deelnemers, de mogelijkheid te geven jullie sport te beoefenen. Vrijwilligers doen hun uiterste best om de dag succesvol te laten verlopen.

 

Het is mogelijk dat een vrijwilliger een fout maakt. Ben je het niet eens met een beslissing wendt je dan tot de wedstrijdleiding, deze zal proberen tot een goede beslissing te komen. Reageer nooit en te nimmer jouw frustratie af op een vrijwilliger. 

 

Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers. Daarom hebben wij nog een laatste regel in de marathoncompetitie:

 

Onheus bejegenen van onze vrijwilligers is uitsluiting

                   

Laten wij er met z’n allen mooie en plezierige wedstrijden van maken.

Wij wensen jullie goede en succesvolle wedstrijden.