Regelementen marathoncompetitie.

 

Alle wedstrijden van de marathoncompetitie worden verreden volgens de onderstaande strafpuntregels, voor alle wedstrijden gelden dus dezelfde regels.

 

Op alle wedstrijden wordt gewerkt met scorekaarten (tenzij de weersomstandigheden dit niet mogelijk maken) die voor de start worden uitgereikt.

 

Deze scorekaart dient na elke verreden hindernis ingeleverd te worden bij de hindernisrechter, hierop worden uw gereden tijd en de eventuele strafpunten genoteerd.

Wees zuinig op uw scorekaart, dit is uw controlemiddel.

 

De organisatie van een marathonwedstrijd vraagt de inzet van veel vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn mensen die hun vrije dag(en) inleveren om jullie, deelnemers, de mogelijkheid te geven jullie sport te beoefenen. Vrijwilligers doen hun uiterste best om de dag succesvol te laten verlopen.

 

Het is mogelijk dat een vrijwilliger een fout maakt. Ben je het niet eens met een beslissing wendt je dan tot de wedstrijdleiding, deze zal proberen tot een goede beslissing te komen. Reageer nooit en te nimmer jouw frustratie af op een vrijwilliger. 

 

Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers. Daarom hebben wij nog een laatste regel in de marathoncompetitie:

 

Onheus bejegenen van onze vrijwilligers is uitsluiting

                   

Laten wij er met z’n allen mooie en plezierige wedstrijden van maken.

Wij wensen jullie goede en succesvolle wedstrijden.

 

 

Omschrijving Strafpunten
Afrijden van een afrijdbaar element/bal in de hindernis 2
Eigenhandig verhinderen dat afrijdbaar element wordt afgereden 10
Afstijgen groom(s) (twee voeten aan de grond) 5
Afstijgen deelnemer 20
Fout parcours wel hersteld 20
Losgeraakte of kapotte streng / disselriem/leidsel 10
Groom klimt via paard/lamoen/langboom en/of hindernis Uitsluiting
Deelnemer en/of groom(s) zonder goedgekeurdehelm/bodyprotector Uitsluiting
Fout parcours niet hersteld Uitsluiting
Uitspannen en leiden door een hindernis Uitsluiting
Kantelen rijtuig, gebroken/losgeraakte langboom/lamoen/wiel Uitsluiting
Overschrijding maximum tijd in hindernis (5 min.) Uitsluiting
Niet toegestane hulp van derden Uitsluiting
Met motorvoertuig of rijwiel in de hindernis Uitsluiting
Het opzettelijk niet volgen van de uitgezette route Uitsluiting